Обговорення: на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про бджільництво» (щодо умов перевезення (кочівлі) пасік до місць медозбору та їх розміщення на земельних ділянках)”.

 

Проект

вноситься народними депутатами України

Сухим Я. М. (р. № 67)

Стретовичем В. М. (р. № 356)

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

«Про внесення змін до Закону України «Про бджільництво» (щодо умов перевезення (кочівлі) пасік до місць медозбору та їх розміщення на земельних ділянках)».

 

1.ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про бджільництво» (щодо умов розміщення на земельних ділянках пасік під час їх перевезення (кочівлі).

2.Пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про бджільництво» (в межах підготовки проекту Закону України «Про усунення надмірного державного регулювання та контролю (дерегуляцію) в аграрному секторі економіки України»).

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про бджільництво» від 22 лютого 2000 року, N 1492-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 21, ст. 157 ) такі зміни: 

Статтю 16 доповнити частинами другою, третьою, четвертою, п’ятою та шостою такого змісту :

«Органи Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України сприяють безперешкодному перевезенню (кочівлі) пасік. Плата з пасічників та суб’єктів бджільництва за тимчасове користування земельними ділянками, на яких за погодженням розміщуються пасіки при кочівлі, не стягується. Пасічник чи суб’єкт бджільництва, що є власником пересувної пасіки, зобов’язаний утримувати (і залишити) місце її тимчасової стоянки у належному санітарно-екологічному стані та вжити заходів протипожежної безпеки.У випадку порушення цієї умови власник або користувач земельної ділянки має право відмовити пасічнику у користуванні земельною ділянкою для розміщення кочової пасіки. Уповноважені суб’єкти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, у межах відповідного адміністративного району зобов’язані вживати заходів для підвищення врожайності ентомофільних сільськогосподарських культур шляхом створення умов для безперешкодного та безоплатного використання пасічниками полезахисних лісових смуг, інших захисних насаджень, що знаходяться біля медоносних угідь, в тому числі й тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення.»

 1. Прикінцеві положення:

Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення.

            Голова Верховної Ради  України

————————————————————————————————————————————————

    

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про бджільництво» (щодо умов перевезення (кочівлі) пасік до місць медозбору та їх розміщення на земельних ділянках)”.

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Стретович Володимир Миколайович.

 

Додаток:  1. Проект Закону на __ аркушах.

 1. Порівняльна таблиця на __ аркушах.
 2. Пояснювальна записка на __ аркушах.
 3. Проект Постанови Верховної Ради України на __ аркуші.
 4. Електронні файли вищезазначених документів.

Народні депутати України                                                  Я. Сухий

 В. Стретович

 ———————————————————————————————————————————————–

Проект

Вноситься народними депутатами України

Я. М. Сухим

В. М. Стретовичем

 

 

 

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 

Про прийняття за основу проекту Закону України

«Про внесення змін до Закону України «Про бджільництво»

(щодо умов перевезення (кочівлі) пасік до місць медозбору та їх розміщення на земельних ділянках)»

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

 1. Прийняти за основу проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бджільництво» (щодо умов перевезення (кочівлі) пасік до місць медозбору та їх розміщення на земельних ділянках)», поданий народними депутатами України Я. М. Сухим, В. М. Стретовичем;

 

 1. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи і внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

 

 

 

                  Голова Верховної Ради

               України

—————————————————————————————————————————————–

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до

Закону України «Про бджільництво» (щодо умов перевезення (кочівлі) пасік до місць медозбору та їх розміщення на земельних ділянках)

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

 

        Запилення всіх ентомофільних сільськогосподарських культур є важливим фактором підвищення їхньої врожайності та ефективності сільськогосподарського виробництва загалом. Головну роль у запиленні ентомофільних культур відіграють медоносні бджоли. За даними наукових досліджень, на їхню долю припадає 85-90% квіткової маси цих рослин і лише 10-15% запилюють інші комахи.

Тобто, у цій сфері бджоли є єдиним фактором, який може бути раціонально контрольованим з боку людини. Адже бджолозапилення сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур на 30-60% і вище, залежно від виду рослин та умов запилення. Крім того, підвищується якість плодів та насіння, збільшується їхня натуральна вага.

У деяких зарубіжних країнах, бджолозапилення є узаконеним агрономічним прийомом технології вирощування ентомофільних сільськогосподарських культур. Зокрема, у окремих країнах Європи (Словаччина, Німеччина та інші), а також в США законодавством передбачений такий агроприйом і обов’язкова орендна плата за використання бджіл на запиленні.

Наукові дані свідчать, що в Україні за останні 25 років урожайність зернових, які не запилюються комахами, порівняно з урожайністю ентомофільних рослин, неухильно знижувалася. Натомість урожайність ентомофільних рослин падала лише в роки зниження активності бджіл (різкого скорочення кількості бджолиних сімей або ослаблення їхньої сили), що спонукало до недостатнього запилення рослин.

Станом на сьогодні вивезення бджолосімей у традиційні регіони вирощування ентомофільних рослин є чи не єдиним способом позитивно впливати на збільшення врожайності цих культур природнім способом, не порушуючи при цьому екологічну рівновагу.

Стаття 16 Законом України «Про бджільництво» передбачає можливість перевезення (кочівлі) пасік до медоносних угідь та розміщення їх на земельних ділянках за погодженням з власниками або користувачами земельних ділянок.

Довготривала практика перевезення бджолосімей шляхами України, а також взаємодії пасічників із власниками та користувачами земельних ділянок на яких розміщуються багаторічні насадження або посіви сезонних ентомофільних культур, свідчить про наявність сталих, стереотипних проблем, вирішити які необхідно шляхом внесення змін до цього закону.

Зокрема, розвиток орендних відносин, поява прошарку приватних власників земель сільськогогосподарського призначення вимагає нормативного узгодження та компромісу між правами законних користувачів, власників цих земельних ділянок та пасічниками, які прагнуть розмістити у безпосередній близькості до посівів чи насаджень медоносних культур павільйони для транспортування бджіл, та інвентар, адже законом їм дозволено це зробити.

Аналіз досвіду кочівлі пасік кількох останніх років дає підстави стверджувати про об’єктивну потребу відновлення частини другої статті 16 Закону України «Про бджільництво» у такій редакції: «Органи Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України сприяють  безперешкодному перевезенню (кочівлі) пасік». Адже скасування цієї норми значно посилило корупційні ризики у спілкуванні між пасічниками, які транспортують бджолосім’ї шляхами країни та працівниками ДАІ, які не лише зупиняють, але й безпідставного на тривалий час затримують засоби транспортування бджолосімей

Враховуючи викладене, запропонована редакція Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про бджільництво» (щодо умов перевезення (кочівлі) пасік до місць медозбору та їх розміщення на земельних ділянках) має сприяти порозумінню між власниками та користувачами земельних ділянок та пасічниками, а також дотриманню безпеки та правопорядку на дорогах.

 

 1. Цілі і завдання прийняття Закону

 

Метою законопроекту є встановлення правових підстав для консенсусу та взаємовигідних виробничих відносин між власниками та користувачами земельних ділянок та пасічниками, (які за погодженням з ними та відповідно до ветеринарно-санітарних правил розміщують кочові пасіки безпосередньо біля площ, на яких культивуються ентомофільні сільськогосподарські рослини), а також сприяння загальній безпеці на дорогах під час транспортування вуликів до місць сезонного медозбору.

 

Головними завданнями законопроекту є:

1) закріплення імперативної вимоги щодо безоплатного користування земельними ділянками, на яких за погодженням розміщуються пасіки при кочівлі;

2) встановлення принципу субсидіарності у взаємодії між працівниками органів Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України та пасічниками, які транспортують вулики до місць сезонного медозбору: працівники зазначених органів мають вдаватися до будь-яких заходів для затримання транспортного засобу, що перевозить бджолосім’ї для безпеки на дорогах лише в тому разі, якщо вони є доцільнішими та ефективнішими, ніж відповідні заходи самого власника засобу транспортування бджолосімей.

 

 

 1. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

 

У законопроекті визначається безоплатність тимчасового користування земельними ділянками, на яких за погодженням розміщуються пасіки при кочівлі;

запроваджується вимога дотримання екологічної та санітарно-гігієнічної безпеки у користуванні земельними ділянками під час розміщення на них пересувних пасік;

відновлюється рекомендаційна норма щодо сприяння працівниками Органів державної автомобільної інспекції МВС України пасічникам, які транспортують пасіки шляхами України.

 

 1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

 

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють порушені у законопроекті питання, є Конституція України, Земельний кодекс України, Закон України «Про бджільництво», Закон України «Про оренду землі».

Прийняття Закону не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів України.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

 

Проект Закону не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

 

 1. Прогноз соціально економічних та інших наслідків прийняття Закону

 

Прийняття законопроекту сприятиме створенню у масштабах країни мережі пасік із сучасною виробничою інфраструктурою, орієнтованих на високу культуру виробництва продукції бджільництва.

Закон покликаний також сприяти створенню умов для розширення спектру зайнятості населення сільських регіонів; формуванню інфраструктури та матеріально-технічної бази для наукового аналізу практики бджільництва, напрацювання матеріалів для подальших науково-практичних досліджень фахівців у цій галузі.

 

 

 

Народні депутати України                                                            Я. Сухий

 

 

В. Стретович

———————————————————————————————————————————————–

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *