Лабораторія методів оцінки якості та безпечності продукції бджільництва

Зав. лабораторією

Лазарєва Людмила Миколаївна

  • (044) 298-42-83 – лабораторія методів оцінки якості та безпечності                               продукції бджільництва

E-mail: lab.meda@gmail.com

 Основні напрямки досліджень лабораторії

– вивчення видового спектру пилкових зерен та їх співвідношення (%) в медах різного ботанічного походження і з різних регіонів України;

– проведення наукових дослідженьз питань оцінки якості та безпечності продукції бджільництва;

2– розробка та впровадження методів дослідження продуктів бджільництва, а також нормативної документації відносно контролю якості продукції бджільництва;

– гармонізація національної нормативної бази щодо дослідження продуктів бджільництва з методами контролю, прийнятими в ЄС;

– вивчення органолептичних та фізико-хімічних властивостей меду, а також інших продуктів бджільництва;

3

– створення бази даних фізико-хімічних показників якості меду різного регіонального та ботанічного походження, зразки яких досліджувалися в лабораторії;

– моніторинг імуноферментним методом (ELISA) залишкових кількостей антибіотиків, сульфаніламідних препаратів та нітрофуранів в зразках меду з різних регіонів України;4

– проведення експериментальних досліджень та розробка науково-технічної продукції на замовлення;

– проведення теоретичних навчань та практичних тренінгів із застосування методик по визначенню якості меду та інших продуктів бджільництва;5

– для забезпечення зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень лабораторія приймає участь у міжлабораторних раундах тестування.

Співробітники лабораторії проводять контроль якості меду на всіх етапах його отримання.

Основні розробки лабораторії

• вивчена протеїназна активність бджолиної отрути. Виділено та проаналізовано активність хроматографічно чистого препарату протеїнази (питома активність ферменту протеїнази 110 од/мг, максимальна активність проявляється при рН 4,5, протеїназа має високу субстратну специфічність до білків клітинної мембрани, здатна зв`язуватися з тінями еритроцитів);
• досліджено вміст великої та малої отруйних залоз бджоли. Показано, що всі компоненти отрути містяться у великій залозі. Гемоліз еритроцитів відбувається за рахунок активності фосфоліпази;
• розроблені методи визначення якості бджолиної отрути, які увійшли у ДСТУ 3192-95 «Отрута-сирець бджолина»;
• опрацьовано інформаційні матеріали та результати власних досліджень стосовно бактеріостатичних і бактерицидних властивостей меду та забрусу. Показана лізоцимна активність забрусу. Розроблено методику та викладено порядок проведення бактеріостатичних та бактерицидних досліджень при визначенні якості меду та за брусу;
• розроблено критерій оцінки якості дієтичної продукції, створеної на основі продуктів бджільництва. Так, розроблено метод кількісної оцінки вмісту маточного молочка у суміші його з медом;
• розроблено технологію отримання водної витяжки прополісу. Досліджено хімічний склад таких продуктів бджільництва, як гомогенат личинок трутнів, гомогенат личинок воскової молі, перги; розроблено методи визначення глюкозаміну та гемолітичної активності у бджолиному підморі;
• розроблено державні стандарти України (ДСТУ):
– 4497:2005 «Мед натуральний. Технічні умови»
– 4229:2003 «Віск бджолиний пасічний. Технічні умови»
– 4667:2006 «Віск бджолиний промисловий. Технічні умови»
– 4662:2006 «Прополіс. Технічні умови»
– 4666:2006 «Молочко маточне бджолине. Технічні умови»
– 7004:2009 «Вулики. Технічні умови»
– 7005:2009 «Паста для підгодівлі бджіл. Технічні умови»
– 7074:2009 «Перга. Технічні умови»
– 7196:2010 «Забрус. Технічні умови»
– 7172:2010 «Вощина. Технічні умови».

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ

Лабораторія методів оцінки якості та безпечності продукції бджільництва атестована на підставі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», відповідає критеріям атестації вимірювальних лабораторій відповідно до Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.