Науково-практична конференція «Сучасне бджільництво в Україні та світі»4 листопада 2021 року

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ННЦ «ІНСТИТУТ БДЖІЛЬНИЦТВА імені П.І. ПРОКОПОВИЧА»

ДНЗ «ГАДЯЦЬКЕ АГРАРНЕ УЧИЛИЩЕ»


Інформаційний лист

Науковопрактична конференція

«Сучасне бджільництво в Україні та світі»

Присвячена 100річчю заснування Української науководослідної станції бджільництва

4
листопада 2021 року

Шановні колеги!

Запрошуємо вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також усіх, хто
цікавиться галуззю бджільництва, взяти участь у Науковопрактичній конференції

«Сучасне
бджільництво в Україні та світі».


Дата проведення та формат:
Конференція відбудеться 4 листопада 2021 року (початок о 10.00) в
режимі онлайн на базі платформи Zoom.

Організатор конференції: Національний науковий центр “Інститут бджільництва імені
П.І.
Прокоповича” та ДНЗ «Гадяцьке аграрне училище»
Форма участі: очнозаочна.

Робочі мови: українська, англійська, російська

Участь в конференції: безкоштовна. Активна участь: усна доповідь до 10 хв. та
публікація тез. Пасивна участь: публікація тез, онлайнучасть. Можлива участь без публікації тез.
Тези конференції будуть опубліковані в окремому збірнику
.
Реєстр конференцій: Внесена до реєстру УКРІНТЕІ наукових, науковопрактичних симпозіумів,
з’їздів, конференцій, семінарів, нарад, які плануються до проведення в Україні в 2021 році
(Посвідчення No 648 від 17 серпня 2021 р.)


Доступ до конференції: платформа Zoom. Код доступу буде наданий за умови
реєстрації
Реєстрація: за посиланням

https
://docs.google.com/forms/d/10161r37jCr9aHJMhLG96huOoX8snwhNB1cSVCJt5rm8/edit
Під час
реєстрації врахована можливість завантаження файлу з тезами доповіді.

М
атеріали, що не відповідають вимогам, прийматися не будуть.

Вимоги до оформлення тез доповідей


Матеріали подають у текстовому редакторі
Microsoft Word (20032007) з розширенням
*.
doc, гарнітура Times New Roman, формат сторінки А4, береги 2 см з усіх сторін. Шрифт
тексту: розмір (кегль)
14 pt, інтервал 1,0, розмір абзацного відступу 1,25 см. Список
літературних джерел оформляється згідно
ДСТУ 8302:2015 (обов’язкова умова!). Обсяг тези до
3
х сторінок.

За достовірність інформації відповідальність несуть автори. Тези публікуються в
авторській редакції.


Зразок оформлення тез


НАЗВА ТЕЗ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ


Автори (Прізвище та ініціали), посада, науковий ступінь, вчене звання (ступінь
освіти для здобувачів)

Назва навчального закладу (наукової установи)


Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст
[1, 2].

Список літературних джерел


Контакти організаційного комітету:

Відділ розведення і селекції українських степових бджіл, розвитку кормової бази бджільництва та
економіки Національного наукового центру «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича»,
м. Гадяч, вул. Тельмана, 29;
http://prokopovich.com.ua/ Email: apis152@ukr.net
Сенчило Олександр Олексійович +380505014029; Ліпський Петро Юзефович +380672763646;
Гречка Ганна Миколаївна +380508358213; Сенчук Тетяна Юріївна +380665951120

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *